روایت کمک مادرانه حضرت زهرا از زبان حاج قاسم

?تولید: خادم رسانه فاطمی محمدحسین جعفری

◾️◼️◾️◼️◾️◼️◾️

جوان نو؛مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها