?#معرفی کتاب

نام کتاب: اسماعیل
نویسنده: امیرحسین فردی
و ….

? تولید: خادم فاطمی علی محمدی برنجگانی

◼️???◼️
جوان نو؛ مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها