(ویژه مقطع متوسطه اول و دوم پسر)

تجربه یک حس خوب با همکلاسی ها در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها

1️⃣ویژه برنامه رواق نوجوان
(شخصیت شناسی حضرت معصومه سلام الله علیها، بازی های معارفی، مسابقات، همکلاسی آسمانی سواد رسانه)
⏰(9:00 تا 9:40)

2️⃣مطاف خورشید
(اردوی حرم شناسی و ستارگان حرم)
⏰ (9:40 تا 10:20)

3️⃣مهمانی ملکوت
(زیارت دسته جمعی و غبار روبی از ضریح مطهر)
⏰(10:20 تا 11:00)

4️⃣عبرت تاریخ
(بازدید از موزه همراه با راوی با 80درصد تخفیف)
⏰ (11:00 تا 12:00)

5️⃣نمایشگاه حریم حرم
بازدید از نمایشگاه مصور زندگی حضرت معصومه سلام الله علیها