دید بلند

در پرتو تلاش

فکر کردن

درک حقیقت

?تولید: خادم رسانه فاطمی
امیر حسین خیری
?????
جوان نو؛مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها