جبهه،گردان،خاکریز همه بهونه است!
ما با هم رفیق شدیم تا همدیگر رو بسازیم. شهید حسن باقری
🎞تولید: محمد هادی مرادی

◼️🔸🖤🔸◼️
جوان نو؛ مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها