جبهه،گردان،خاکریز همه بهونه است!
ما با هم رفیق شدیم تا همدیگر رو بسازیم. شهید حسن باقری
?تولید: محمد هادی مرادی

◼️???◼️
جوان نو؛ مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها