خادمان نوجوان فاطمی

گروه سرودسفیران کریمه اهلبیت

باتشکراز خادم حرم:
جناب آقای زینلی
وخادمان نوجوان آقایان:فرهنگی،خوانساری،رضایی

▪️◾️?◾️▪️
جوان نو؛ مرکز نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها