سرود شهر تو

باموضوع:
زیارت امام حسین(علیه السلام)

بیکلام

باکلام
آکاپلا
متن شعر
سرود شهرتو
من دلم مي خواد به شهرت برسم پركنم مَشكاي خشكُ زودِ زود
گلاي تِشنَه رُ سيراب بكنم (زُلال و آبي بشم شبيهِ رود 2(
بشينم رو بال صدتا شاپرك با نسيم به ديدن شما بيام
آرزوهامُ توقلبم بزارم اونا رُ يكي يكي از توبخوام
يه روزي وقتي كه زنجير مي زنم تومياي ميون دسته ي عزا
با نگاه مهربونت ببري ( دلمُ به دشت سرخ كربلا 2(
من دلم مي خواد به شهرت برسم پركنم مَشكاي خشكُ زودِ زود
گلاي تِشنَه رُ سيراب بكنم (زُلال و آبي بشم شبيهِ رود 2(
كاش مي شُد براي تو يه عالمه دردُ دل كنم كنارزائرات
همه جاي حرمت پر بزنم برسه دعاي من پيش خدا
من دلم مي خواد به شهرت برسم پركنم مَشكاي خشكُ زودِ زود
گلاي تِشنَه رُ سيراب بكنم (زُلال و آبي بشم شبيهِ رود 2(
شاعر:مرضيه تاجري