🎞تولید: خادم رسانه فاطمی
محمدهادی شهامت

🔸🔸🔷🔸🔸
جوان نو؛مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها