🎞تولید: خادم نوجوان فاطمی
سید محمد حسن فلاح

🔷🔸💠🔸🔷
جوان نو؛مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها