باموضوع:عیدغدیرخم

بیکلام

آکاپلا
باکلام
شعر

شاعر:احسان جاودان

تولید:
گروه هم آوایی الغدیرتهران
✨✨✨✨✨✨✨
https://eitaa.com/safiranekarime