هرکس بعد از ستم کردن توبه و جبران نماید خداوند توبه او را می پذیرد.
🎞 تولید: خادم رسانه فاطمی محمد حیدری

🔷🔸💠🔸🔷
جوان نو؛ مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها