هرکس بعد از ستم کردن توبه و جبران نماید خداوند توبه او را می پذیرد.
? تولید: خادم رسانه فاطمی محمد حیدری

?????
جوان نو؛ مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها