🎞تولید: خادم رسانه فاطمی
علی منصورسمائی

▫️◽️🔲◽️▫️
جوان نو؛مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها