🔷🔸💠🔸🔷
✅جوان نو، مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها