?باشور شهر فاصله دارم کنار تو
?احساس وصل می کند آدم کنار تو

? با نوای محمدپارسا ابراهیمی

▫️◽️?◽️▫️
جوان نو؛مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها