👨🏻‍💻تولید: خادم رسانه فاطمی
محمد حسین جعفری

▫️◽️🔲◽️▫️
جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها