🔹قلم بر صفحه سرگردان عشق است
و دفتر سفره دار خان عشق است
یتیم شهر مکه شد پیمبر
همان که صاحب قرآن عشق است🔹

💫شعرخوانی توسط محمدرضا فرهنگی

🔸🔹🔷🔸🔹
جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها