🕌 مائیم گدای حضرت معصومه
محتاج عطای حضرت معصومه

📽 کاری از خادم رسانه مرکز نوجوانان فاطمی آقای محمدمتین حشمتی

🔸🔹🔷🔸🔹
جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها