?از حاج قاسم سوال شد،راز اینکه مردم شما را دوست دارند و در دل های مردم رسوخ کردید،چیست؟
?یک جمله: دائم در جهاد بودن

?????
جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها