ضبط سرودی جدید

عرض ارادت گروه سرود سفیران کریمه

خدمت #حضرتفاطمهزهرا(علیهالسلام)

محتاج دعای خیر شما هستیم…