?بخش نشانه ها
?۲۰امتیاز?
? در بخش‌ نشانه ها شرکت کن و خودت رو در آزمون‌های جشنواره بسنج.
?هدایا:
?صدها هدیه ارزشمند متبرک فاطمی
?ده ها هدیه ارزشمند فرهنگی آموزشی (تلسکوپ، میکروسکوپ، کیف و لوازم تحریر و…)
? ۶۰ کارت هدیه یک میلیون ریالی