💠بخش نشانه ها
🌼۲۰امتیاز🌻
💠 در بخش‌ نشانه ها شرکت کن و خودت رو در آزمون‌های جشنواره بسنج.
🎁هدایا:
🔹صدها هدیه ارزشمند متبرک فاطمی
🔹ده ها هدیه ارزشمند فرهنگی آموزشی (تلسکوپ، میکروسکوپ، کیف و لوازم تحریر و…)
🔹 ۶۰ کارت هدیه یک میلیون ریالی