سخنی با شما دوست عزیز
اگه تا الآن سفر رفته باشید می دونید که علامت ها ونشانه ها رو
در جاهایی قرار میدن که پیداکردن مسیر سخت باشه.برای
اینکه کسی که قدم به اونجا گذاشته راه رو از بیراهه تشخیص
بده.بدون نشانه ها سفر هم دشواره و هم خطرناک.
قرآن کتاب نشانه هاست.نشان دهنده راه ها از بیراهه ها که
تو این زندگی خیلی بهشون نیاز داریم.
این درسنامه منتخبی از 24 موضوع است که خداوند از اونها
در قرآن سخن گفته.