🔆 آقا در دیدار کنگره شهدای یزد از خوشحالی و تشويق شهیدان برای حرکت و سرنوشت ما سخن گفتند

➕ شهدا ما را تقویت می‌کنند و به ما انگیزه می‌دهند

💫 آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و نوجوانان ایران اسلامی

🔷🔸💠🔸🔷