کتاب_خوب

تن تن و سندباد
رمانی جذاب برای نوجوانان که داستان خیالی مقاومت اسطوره های مشرق زمین به رهبری سندباد جوان در مقابل قهرمانان غربی به رهبری تن تن را حکایت می کند.کتاب محتواهای بلند را با زبان قصه برای نوجوان نقل می کند.این همان کتابی است که حضرت آقا توصیه دارند که نوجوانان آن را حتما بخوانند.در بخشی از کتاب می خوانیم:
پهلوان‌پنبه که ترسیده بود، گفت: «حالا باید چکار کنیم سندباد؟»
سندباد گفت: «خوب، معلوم است؛ باید با آن‌ها مبارزه کنیم، نباید بگذاریم سرزمین قصه‌های مشرق زمین به دست اجنبی‌ها [خارجی‌ها] بیفتد.»
نخودی جیغ کشید: «چطور مبارزه کنیم؟»
علی‌بابا گفت: «نخودی، از فیل‌ها ترسیده‌ای؟»

  • مگر تو نترسیده‌ای؟
    علی‌بابا ساکت شد.
    علاءالدین گفت: «حالا چکار باید بکنیم؟ از کجا شروع کنیم؟»
    سندباد گفت: «خودم هم نمی‌دانم. فقط می‌دانم که باید جلوِ آن‌ها بایستیم.»
    کتاب توسط آقای محمد میرکیانی نوشته و توسط انتشارات قدیانی منتشر شده.

رسانه تخصصی نوجوانان فاطمی
@javane_no