۳شنبه،۲۳آبان ۱۴۰۲
دانشگاه علوم ومعارف قرآن

خادمان نوجوان فاطمی

گروه سرودسفیران کریمه اهلبیت

🔷🔸💠🔸🔷
جوان نو؛مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها