امام صادق(ع): وقتى بنده ‏اى نماز بخواند و آن‌ را به سرعت تمام کند خداوند به فرشتگانش مى‏فرماید: این بنده مرا نمی‌بینید؟! گویا او گمان می‌کند که برآورده شدن خواسته‌هایش به دست غیر من است!

تدوین: خادم رسانه فاطمی ابوالفضل معصومیان

جوان نو؛ مرکز نوجوانان فاطمی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها