صدای نوجوان

🔸سری بیست و پنجم
🔻روز ملی خلیج فارس
🔻نمایشگاه فصلی بهار قرآن و عترت
🔻تجدید بیعت معلمان در آستان مقدس فاطمی با شهدا
🎞 تولید: گروه رسانه صدای نوجوان

✒️سردبیر : علی فدائیان
🎙خبرنگاران : محمد متین مقیسه،علی فدائیان

✏️ نویسندگان : سید محمد حسین مسجدی ،محمد جواد طالب
📝 ویراستاری فنی : امیر حسین خیری،سید محمد حسین مسجدی

📖 صفحه آرایی : امیر حسین خیری،محمد جواد طالب

✒️ ویراستار ادبی : علی فدائیان

🔷🔸💠🔸🔷

جوان نو؛مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها