🔸باید خسته نشد، باید ناامید نشد، باید از عربده های دشمن خوف نکرد!! برادران و خواهران
راز ماندگاری اینها است.

🖥تولید:خادم رسانه فاطمی محمد عسکری

🔷🔸💠🔸🔷

جوان نو؛ مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها