انشاالله ۱شنبه،

۱۶بهمن توفیق اجرا داریم

پس قرارمون

شبکه قم پخش زنده حوالی ساعت۲۲

خادم رسانه:محمد صادق اللهیاری