🎞 تولید: خادم رسانه فاطمی علی چهاب آر

🔷🔸🔹🔸🔷
جوان نو؛ مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها