🎞تولید: خادم نوجوان فاطمی
علی محمدی برنجگانی

🔷🔸💠🔸🔷
جوان نو؛مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها