💠 خدمت در پرتو کرامت
🕌 آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام
✅ جذب خادم نوجوان
1️⃣ رسانه

✅ شرایط پذیرش
🔹 سن حداقل 13 سال حداکثر 17 سال
🔸 ساکن قم
🔹 ویژه پسران

✅ زمان شروع ثبت نام: روز چهارشنبه 1 تیرماه ساعت 9:00
ثبت نام به صورت محدود میباشد و مهلت ثبت نام تا پایان تکمیل ظرفیت میباشد.

در حال حاضر ظرفیت تکمیل شده است.ثبت نام بعدی متعاقبا در کانال ایتا جوان نو اطلاع رسانی میگردد.