😔 هیچ کس به من نگفت که:
غیبت شما به معنای نبودن نیست،
بلکه به معنای ندیدن هم نیست،
چرا که تو روی فرش مجالس ما قدم میگذاری،
دربین مایی،
ما را میبینی و میشناسی،
ما هم تو را میبینیم ولی نمیشناسیم،

🔻مگر نه این است که شما را تشبیه کرده اند به یوسف که برادرانش را دید و شناخت،
ولی برادران با اینکه اورا دیدند نشناختند.

🔻مگرنه این است که در دعای ندبه میخوانیم،
ای غایبی که غایب از ما نیستی ؛ فدایت شوم، ای دور از مایی که از ما دور نیستی.

🔻مگر نه این است که وقتی می آیی خلایق انگشت به دهان می مانند که ما این آقا را نه یک بار بلکه بارها دیده ایم،
پس تو اینجایی در بین ما ولی غایبی یعنی ناشناخته ای نشناختن هم گناه ماست مشکل تو نیست تو برای من غایبی که نمی شناسمت

🔹بار ها روی تو را دیدم ولی نشناختم
🔸لاله از باغ رخت چیدم ولی نشناختم
🔹کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو
🔸آمدم دور تو گردیدم ولی نشناختم

📱طراح: خادم نوجوان فاطمی آقای عباسپور
▪️◾️◼️◾️▪️
جوان نو؛مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها