در اعیاد موالید ائمه یا عید بعثت، از حادثه‌ای که در گذشته اتفاق افتاده است و البته اثرات آن مثل رودخانۀ فیاضی جریان دارد، تجلیل می‌کنیم اما در این عید، همه نگاه به آینده است؛ یعنی دو چیز را این نگاه با خود دارد: یکی امید، یکی تلاش.

🎞طراح: خادم رسانه فاطمی
ولی الله خالقی وند

🔷🔸💠🔸🔷
جوان نو؛مرکزنوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها