💠 متوسل شدن اباصلت در زندان به امام جواد علیه السلام…..

🎬تولید: خادم نوجوان فاطمی خانم معصومی

جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها