قیام مردم قم

📽تدوین:خادم نوجوان رسانه فاطمی
جناب آقای محمد بخشعلی‌پور

▪️◾️◼️◾️▪️