🎬تولید: خادم رسانه فاطمی آقای قیاسوند
🎙صدا: عبدالحسین شفیع پور

▪️◾️◼️◾️▪️
جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها