🌷 روشنیه چشم پدر جان برادر شده ای
فاطمه بار آمدی و وارث کوثر شده ای

📽 تولید از خادم رسانه نوجوانان فاطمی محمدحسین جعفری

🔸🔹🔷🔸🔹
جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها