این عنصر علمی کم نظیر، جان عزیز و گرانبهایش را به خاطر تلاش های علمی بزرگ ماندگار خود در راه خدا مبذول داشت. مقام والای شهادت پاداش الهی اوست. طرح: خادم نوجوان فاطمی آقای خیری 🔸🔹🔷🔸🔹رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی