امروز اگر شما جلوه های زیبای پرشور حضور جوانان را در صحنه های پرخطر فلسطین و لبنان مشاهده میکنید، این الگوگیری از بسیج است.

🔸🔹🔷🔸🔹
جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها