🔸 روز دوم عملیات
در کنار آن جاده ای که محورهای عملیاتی را به یکدیگر می پیوست
بسیجی های تازه نفس
می رفتند تا خود را به خط برسانند….

📽 کاری از خادم رسانه مرکز نوجوانان فاطمی

🔸🔹🔷🔸🔹
جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها