💫 آقاجونم حسن
میدونم نبوده دست خودم
اگر نوکر این خونه شدم

🔸🔹💠🔸🔹
جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها