🔷و بر من سخت است که همه را می بینم
اما…
تو را نه
و حتی صدای آهسته ایی از تو به گوشم نمی رسد..

💫تدوین: محمدمهدی تابش

🔸🔹🔷🔸🔹
جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها