💠بزرگترین وظیفه منتظران امام زمان عج
این است که خودشان را از لحاظ اخلاقی،معنوی،از لحاظ عملی و پیوندهای دینی و اعتقادی و عاطفی با مومنین، از لحاظ آمادی برای پنجه درافکندن با زورگویان خودشان را از این جهاد آماده کنند.
«مقام معظم رهبری»

🔸🔹🔷🔸🔹
جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها