💠انتظار
بمعنای فقط نشستن و دست روی دست گذاشتن و چشم به در دوختن نیست…

«مقام معظم رهبری»

🔹تدوین: خانم صادقی

🔸🔹🔷🔸🔹
جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها