جوان امروز جوان دهه هشتادی نه جنگ را، نه امام را، نه انقلاب را ندیده

▪️اما همان مفاهیم رو با همان روشن بینی و با همان اقتدار که آن روز یک جوان دنبال میکرد، امروز این نوجوان ما دنبال میکند.

💫تولید: خادم نوجوان جناب آقای محمدرضا عامری
▪️◾️◼️◾️▪️
جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها