🔘 ابر باران است ایران در هوای کربلا
کاروان‌ها تشنه‌ یک جرعه چای کربلا

🔘 کوله بارم را پر از اندوه و حسرت می‌کنم
در کنار کوله‌ی جامانده‌های کربلا

📎 #امامت
📎 #امامحسین‌‌علیه_السلام
📎 #کربلا
📎 #اربعین
▪️◾️🔳◾️▪️