آن چیزی که امام حسن مجتبی را شکست داد، نبودن تحلیل سیاسی در مردم بود

📻 #رادیونو

▪️◾️◼️◾️▪️