🍃باز اين چه شورش است که در خلق عالم است
🍃باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
🍃باز اين چه رستخيز عظيم است کز زمين
🍃بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است
▪️◾️🔳◾️▪️
جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها