📽تولید شده در گروه سرود سفیران کریمه اهلبیت (س)
مرکز نوجوان فاطمی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیها السلام

🔷🔸💠🔸🔷