🏐 مزهٔ ورزش

😌 مثل غذا، مثل خواب و… ورزش همین‌قدر لازم و ضروری است

💫 مقام معظم رهبری
🔷🔸💠🔸🔷